Zsypy budowlane

Długość zsypu 6 m
Długość zsypu 8 m
Długość zsypu 10 m